Kontakt

INWEST COMERS Sp. z o.o.
78-600 Wałcz,
ul. Kołobrzeska 58
tel./ fax 67 307 03 04
e-mail: biuro@i-c.com.pl

 

REGON 570504160
NIP 765-000-72-52
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000149427
Kapitał zakł. 50.000,00 zł

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest INVEST COMERS Sp. z o.o.